Ofte stillede spørgsmål

Jeg får heldigvis stillet spørgsmål med jævne mellemrum, men for at forebygge at jeg skal svare på det samme spørgsmål flere gange, har jeg lavet denne liste over nogle af ting jeg er blevet spurgt om.

Listen er opstillet med de nyeste spørgsmål nederst, dvs. uden nogen form for emnesortering, ligesom der kan være flere svar på nogenlunde det samme spørgsmål


Spørgsmål: Vi er en gruppe på Grindsted handelsskole som skal lave en rapport om Asatroen.
Emnet hedder: Hvordan så verden ud ifølge Asatroen..?
Vi kan ikke finde noget konkret på disse sider og håber derfor at du kan hjælpe os med at få svar på vore spørgsmål.
Det eneste vi vil vide er hvordan verden så ud ifølge Asatroen.
Svar: Jeg kan varmt anbefale at læse “ Vølvens spådom” et af de gamle Eddavers, det er nok det tætteste man kan komme en skabelsesberetning i Asatroen.

Spørgsmål: Jeg vil gerne have noget at vide om hvor man finder noget mere om asa troen og hvor man kan finde og købe literatur omkring mytologien ex.edda.
Svar: Det nemmeste sted at finde litteratur om Asatro, sagn og sagaer er på biblioteket.
Jeg kan selv anbefale H.G. Møller’s og Thøger Larsens oversættelse, H.G. Møller er dog ikke nem at skaffe, men Thøger Larsen er let tilgængelig og let læselig.
Hvis du vil købe litteratur, så er antikvariaterne et godt bud, de er som regel ret hjælpsomme.
Ud over det kan du gå til Forn Sidrs hjemmeside (www.fornsidr.dk), de har en temmelig omfattende linkside, der er det også til at finde noget.

Spørgsmål: Hvad eller hvem er “einherjer”?
Svar: Einherjer er de krigere der er faldet i kamp og hentet til Valhal af Valkyrierne, for at de skal være Odins kæmpere i Ragnarok, hver dag går de ud på Idasletten og kæmper, og når dagen er gået rejser de faldne sig og alle går til Valhal hvor der er gilde hver aften.

Spørgsmål: 1. Hvem tror i dag på den nordiske mytologi?2. Hvilken betydning har den i dag i forhold til tidligere?
Svar: 1. De mennesker der i dag tror på den nordiske mytologi er vel de mennesker der føler at denne tro er den rigtige for dem, sådan er det i hvert fald for mig selv, det er den tro der giver mig noget.2. Betydningen i dag er vel at den ikke er så stor/udbredt og derved ikke har så stor indflydelse på samfundet, men for de mennesker der tror på den, er forskellen nok ikke så stor endda.

Spørgsmål: Hvorfor er Asatroen bedre end Kristendommen?
Svar: Det er den heller ikke for alle, Asatroen er den bedste for asatroende, Kristendommen er den bedste for de kristne, jeg synes det vigtigste ved tro er at man finder sin egen tro, og lever i balance med den.

Spørgsmål: Er alle guderne lige gode ( LOKE undtaget )?
Svar: I Asatroen er der ikke gode og onde guder, Guderne afspejler menneskene, alle har noget godt og noget skidt i sig, også Loke.

Spørgsmål: Tror du (realistisk set) at Asatroen vil brede sig til flere og flere i Danmark?
Svar: Det gør den allerede, men det er nok mere et spørgsmål om at danskerne opdager at det findes i officiel form, for der går alligevel mange rundt med noget der minder meget om asatro i deres hverdag, de holder det bare for sig selv. Det er meget almindeligt at nye medlemmer i Forn Siðr og i blótgrupperne siger “Jeg troede at jeg var den eneste der troede på de gamle guder”

Spørgsmål: Hvorfor tror du på asatroen?
Svar: Fordi det er den tro der passer til min livsindstilling og mit verdenssyn.

Spørgsmål: Hvorfor tror du at lige pludselig at troen “blussede” op igen her i Danmark?
Svar: Fordi nogen tog initiativ til at danne Forn Siðr og de har ind imellem været i medierne, dermed har mange opdaget at der er et sted at mødes med ligesindede.

Spørgsmål: Tror du på andre religioner?
Svar: Både ja og nej, man kan jo ikke være i tvivl om at der eksisterer andre religioner, men disse religioners guder har ingen plads i min egen tro, jeg respekterer dem men de har ingen magt over mig og mine guder.

Spørgsmål: Synes du at denne tro har noget til fælles med andre religioner? (med hensyn til etik og levemåde)?
Svar: De fleste trosretninger har sammenfald med andre, men som en helhed så passer asatroen til det område hvor den er opstået, nemlig i norden, ligesom de fleste andre trosretninger også passer til deres oprindelsesområde.
Asatroen har dog nok mest tilfælles med andre naturreligioner.

Spørgsmål: Er der ting man skal/ikke må som troende i denne religion?
Svar: Nej, der er dog én grundlæggende ting som man nøk bør tage i betragtning, nemlig at man bør/skal tage ansvar for sine egne handlinger og de mulige konsekvenser det kan medføre.

Spørgsmål: Er der bøger/andre hjemmesider du kan anbefale?
Svar: Bøger:
Bonde og Viking, Svend Aage Bay
Asatro, Gudrun Victoria Gotved
Vikingernes tro og tanke, Uffe Hartvig LarsenHjemmesider:
www.idun-blotlaug.dk (Blótbeskrivelser, min blótgruppe)
www.fornsidr.dk (Asatrosamfundet i Danmark)