Slåen

Her er lidt om Slåen (Prunus spinosa):

Udbredelse:
Slåen findes vildtvoksende i det meste af Europa, Nordafrika og Vestasien.
Den findes i de sydlige dele af Skandinavien. I Norge således langs kysten fra Bergen og til Oslofjorden, i Sverige til og med de store søer og over til ålandsøerne. I Danmark er den almindelig.

Voksested:
Den er næringskrævende og forekommer på moræneler og især på kalkrig ler langs kyster, i skovbryn, krat og i levende hegn.

slaaen_busk

Vækstform:
1-2 m høj, tæt forgrenet og meget tornet busk. De nye skud er dunhårede.
Barken er sortgrå, Slåen laver rodskud og danner ofte hele krat.

Blad:
Elliptisk, 2-4 cm langt, med kileformet grund og med fint savtakket rand.

Blomst:
Hvid, ca. 1 cm i diameter med 20 gule eller røde støvknapper.
Blomsterne sidder enligt både på langskud og kortskud. De springer ud i april-maj.

slaaen_gren

Frugt:
Kugleformet, 1,5 cm i diameter, blåsort og dugget stenfrugt. Frugtkødet er grønligt og smager meget surt og snerpende.

slaaen_baer

Anvendelse:
Frugterne bliver mindre snerpende og sødere efter frostpåvirkning og kan da udmærket bruges til saft, gelé og likør.

Disse informationer, incl. billeder er hentet i en meget anbefalelsesværdig bog der hedder:
Skovens bær og frugter
Skrevet af Ulla Wicksell
Gads forlag.