Asatro

Når jeg fortæller at jeg er Asatro, så kan jeg næsten være sikker på at det næste spørgsmål, der bliver stillet er “Hvad er det ?”, det nemme svar på spørgsmålet er “Troen på de gamle nordiske guder”, men jeg synes det kun er en del af helheden. For mig dækker det også en tro på, at der ligger en styrke i naturen, som mennesker kan blive en del af, hvis vi forstår at bruge den, uden at misbruge den.

Noget jeg også tit er blevet spurgt om er “Tror du så på alle de gamle historier om Thor, Odin og alle de andre guder ?”
For mit eget vedkommende kan jeg så svare “Nej, ikke direkte”, jeg tror f.eks. ikke at der er en stor rødhåret fyr der kører rundt i luften når det tordner. Historierne er vældigt gode og underholdende, men de er som sådan kun historier.

Man kan dog også læse sagnene på en anden måde, nemlig ved at overføre gudernes egenskaber over på os selv og på naturen, Thor kan repræsentere de vældige naturkræfter der i ét nu bliver sluppet løs, eller måske hovedløs hidsighed. Odin er i mine øjne ikke en skidt fyr, han gør bare hvad han mener der er nødvendigt, selvom det måske gør ondt på andre, men han ved jo også hvad der skal ske i ragnarok.
Sådan kan man drage sammenligninger med alle guderne, og når man så læser sagnene med det i baghovedet, kan det blive til en måde at se sine omgivelser og resten af verden på.

En stor del af Asatroen er troen på sig selv, og at man selv skal sørge for sin egen lykke. Der er ingen gud/guder der holder hånden over én og som hjælper hvis man har husket at være god, ligesom der heller ikke er en gud der straffer hvis man har været ond.
Begreberne at være god eller ond, bruger jeg normalt ikke, for jeg tror ikke der findes gode eller onde mennesker. Når man udfører en handling, opnår man forhåbentlig den konsekvens man gerne ville have, men det modsatte kan også sagtens være tilfældet. F.eks. kan en ting man gør være til fordel for én selv, selvom det gør ondt på andre, men bliver man et ondt menneske af det ? Ikke i mine øjne, det er en balance man må gøre op med sig selv hver gang.

En ting jeg finder meget vigtig i Asatroen, er tolerancen over for andre trosretninger, for min skyld kan andre have den tro de har lyst til, jeg er på ingen måde interesseret i at overtale andre til at have én bestemt tro. Noget af det værste jeg ved, er folk der missionerer deres tro, hvordan kan man tillade sig at fortælle andre hvad der er rigtigt at tro på ? Det vigtigste må være at man har det godt med den tro man synes der passer én bedst.


Her er lidt betragtninger om den gamle tro der har overlevet.
Her finder du en tekst om at finde ud af at man ikke er alene med sin tro, man skal bare lytte efter, så hører man hammerslaget…
Her er en anmeldelse af Victoria Gotveds bog “Asatro, De gamle guder i moderne tid”
Her er en anmeldelse af Ole Gotveds bog “Den ny Edda, Nordens Guder i moderne tid”
Her er noget om mit forhold til efteråret.
Her er lidt om hvad det betyder for mig at give gaver.
Her er lidt om at leve med en skæbnetro.
Her er lidt om den officielle godkendelse af Forn Siðr som trossamfund.
Her er en spørgsmål/svar side med en del af de spørgsmål jeg er blevet stillet gennem tiden.