Skæbnetro

Når man tror på skæbnegudinder som nornerne, giver man så afkald på sin egen frie vilje?

Jeg tror ikke at det sådan det hænger sammen, jeg er overbevist om at vi stadig har stor mulighed for at forme vores egne liv hvis vi vil. Ingen kender vores livsforløb fra fødslen, heller ikke nornerne, de starter med at udstikke nogen retningslinier for os, men ved ikke hvilken retning der bliver valgt, eller hvilke andre faktorer der kan spille ind, så tingene ikke går som forudset.

Efterhånden som vi mennesker bevæger sig igennem vores livsforløb, bliver vi stillet over for nogle valg, disse valg kan sommetider have vidtrækkende konsekvenser for vores videre livsforløb, disse valg tror jeg kommer fra nornerne, og de bliver skænket os i den bedste hensigt.

Men selv om det fornuftige valg er åbenlyst, så er det stadig ikke sikkert at mennesket vælger det, vi er jo egentlig ret egenrådige, eller også kan det være at Loke spiller ind og får påvirket os til at prøve en anden retning, bare for at se hvad der sker.

Dermed kan livet tage en uventet drejning og nornerne må spinde videre på den livstråd.

Desuden er det jo ikke kun nornerne der påvirker vores verden, vi har jo også et dagligt samspil med andre mennesker og deres valg, for ikke at tale om andre guder og kræfter der sommetider har deres helt egen dagsorden.

Det er slet ikke så ligetil, men det der virkelig betyder noget for mig, er at jeg har mulighed for at påvirke mit eget liv og min omverden.